این رفیق بنده خدای ما اومده خوشمزگی کنه به چینیا به اصطلاح گفته chink, یه مدرسه الان بهم ریخته که حرف نژاد پرستی زده باید باهاش برخورد جدی بشه. pic.tw…

این رفیق بنده خدای ما اومده خوشمزگی کنه به چینیا به اصطلاح گفته chink, یه مدرسه الان بهم ریخته که حرف نژاد پرستی زده باید باهاش برخورد جدی بشه. pic.tw…

Share