1/Wanneer de Mensenzoon(Jezus) komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zull…

1/Wanneer de Mensenzoon(Jezus) komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zull…

Share