Porn Tweets

@AshokShrivasta6 Kyuki ab hmesa bhi en dono hi dindu drohi partiyo pe yakin nahi…. Saboot do maan lenge……

@AshokShrivasta6 Kyuki ab hmesa bhi en dono hi dindu drohi partiyo pe yakin nahi….

Saboot do maan lenge……

Share