@babyushkaa I don’t think so sompal shastri isse milke aaya tha to kh rha tha ki ancestors idhar se he gye h

@babyushkaa I don’t think so
sompal shastri isse milke aaya tha to kh rha tha ki ancestors idhar se he gye h

Share