Porn Tweets

@chaubeputra @sdeo76 @NitishKumar @yadavtejashwi @SandeepNews24__ Vampanthi hain… Esliye anti dindu hain… Lekin baaki topics pe jaise finance…. Jobs…. Health sector etc etc other topics pe sarkar se acha sawal krte hain facts, pe…. So dusre muddo ke liye aap inko dekhiye…. Baki dharmik muddo ke liye mat dekho

@chaubeputra @sdeo76 @NitishKumar @yadavtejashwi @SandeepNews24__ Vampanthi hain… Esliye anti dindu hain… Lekin baaki topics pe jaise finance…. Jobs…. Health sector etc etc other topics pe sarkar se acha sawal krte hain facts, pe…. So dusre muddo ke liye aap inko dekhiye…. Baki dharmik muddo ke liye mat dekho

Share