@heenumahajan Rohingya aur Bangladeshis central govt aur home Ministry ka jimmedari hai . Delhi police 2019 ke baad har disturbance aur danga mein intelligence failure hua hai . Iska jaanch karwao Louhpurush kar kya Raha hai ?

@heenumahajan Rohingya aur Bangladeshis central govt aur home Ministry ka jimmedari hai . Delhi police 2019 ke baad har disturbance aur danga mein intelligence failure hua hai . Iska jaanch karwao Louhpurush kar kya Raha hai ?

Share