Porn Tweets

@HorseBlack34 @mahirblackk Hanîf (Tevhîd ehlinden) olan birini kâtip edinemez miydin? Ben de ona: -Ey mü’minlerin emîri! Yazı işlerinde çalışması (kâtipliği) benim içindir, dîni de kendisine aittir, dedim. ⬇️

@HorseBlack34 @mahirblackk Hanîf (Tevhîd ehlinden) olan birini kâtip edinemez miydin?

Ben de ona:

-Ey mü’minlerin emîri! Yazı işlerinde çalışması (kâtipliği) benim içindir, dîni de kendisine aittir, dedim. ⬇️

Share