Porn Tweets

@KarunaPathak24 @news24tvchannel @DrMohanBhagwat Ye apne ko bahut chatur samajhte hain,kyonki udhar din bhar inke gulam’karyakarta’ dindu mu$lim kar hinduon ko darate bhadkate rehte hain aur hindu usmein pit jata hai,uska balidan ho jata hai.Uski koi suraksha nahi.’Dindu marega to darega jab darega to inki party ko vote karega’

@KarunaPathak24 @news24tvchannel @DrMohanBhagwat Ye apne ko bahut chatur samajhte hain,kyonki udhar din bhar inke gulam’karyakarta’ dindu mu$lim kar hinduon ko darate bhadkate rehte hain aur hindu usmein pit jata hai,uska balidan ho jata hai.Uski koi suraksha nahi.’Dindu marega to darega jab darega to inki party ko vote karega’

Share