@kattar_dindu @ARandom91781800 @Fosterfox999 Lol. Bada empire? Thik se pata kar lo attock se cuttack joke se kam nahi. Aur raja banne se koi kshatriya nahi bn jata.

@kattar_dindu @ARandom91781800 @Fosterfox999 Lol. Bada empire? Thik se pata kar lo attock se cuttack joke se kam nahi. Aur raja banne se koi kshatriya nahi bn jata.

Share