@kattar_dindu ravi bhaiya aapko koi sense lagta hai kya abhi koi jat ke cm bnne ka?

@kattar_dindu ravi bhaiya aapko koi sense lagta hai kya abhi koi jat ke cm bnne ka?

Share