@kattar_dindu @RebelliousJat28 @jat_first Gill ko to apne gilgit ka support ‘badhana’ h.. to uthana bithana badhana khatana sab chalega 不不不

@kattar_dindu @RebelliousJat28 @jat_first Gill ko to apne gilgit ka support ‘badhana’ h.. to uthana bithana badhana khatana sab chalega 不不不

Share