Porn Tweets

@nodue_OO7 @ANI Abe Tu BJP me hai aisa to Maine bola nhi… Tu unka param bhakt bole to supporter hai…. Hai na.. Kyuki tuney sirf anti dindu IT celliyo ko retweet like kiya hai…. Jo pucha, jawab dede… Bhajpa ke voter

@nodue_OO7 @ANI Abe Tu BJP me hai aisa to Maine bola nhi… Tu unka param bhakt bole to supporter hai…. Hai na.. Kyuki tuney sirf anti dindu IT celliyo ko retweet like kiya hai….

Jo pucha, jawab dede… Bhajpa ke voter

Share