@GemsofMenToo Very true. Ab class room me mujra kiya ja raha hai. School ho gaya hai dandi khana. Maze karo, yahi chahti hai sarkaar. Ache khaase ghar ki ladkiyan, khule aam nagna nritya karein. Or kar bhi Rahi hain dindu ladkiya.

@GemsofMenToo Very true.

Ab class room me mujra kiya ja raha hai.

School ho gaya hai dandi khana.

Maze karo, yahi chahti hai sarkaar.

Ache khaase ghar ki ladkiyan, khule aam nagna nritya karein. Or kar bhi Rahi hain dindu ladkiya.