Porn Tweets

@RituRathaur Dindus ko interest hi nhi bhajipao ke tushtikaran ke baare me jaan ne ka, Ek telegram group me humne poll kiya fir survey,Jab hmne pucha kis kis ko kangress ke dindu virodhi kritya dekhne hai Sab aa gye,Fir humne pucha kon kinko bhajipao ke tushtikaran ka janna hai sirf 2 log aye

@RituRathaur Dindus ko interest hi nhi bhajipao ke tushtikaran ke baare me jaan ne ka, Ek telegram group me humne poll kiya fir survey,Jab hmne pucha kis kis ko kangress ke dindu virodhi kritya dekhne hai Sab aa gye,Fir humne pucha kon kinko bhajipao ke tushtikaran ka janna hai sirf 2 log aye

Share