Porn Tweets

@RituRathaur Ha jab aap baki dusri parties ke dindu virodhi kaam, policies pe baat kroge tab sab sun na chahenge… Apna kaam dhandha bhi chodke sunenge….. Lekin bhajipao ka nhi…….

@RituRathaur Ha jab aap baki dusri parties ke dindu virodhi kaam, policies pe baat kroge tab sab sun na chahenge… Apna kaam dhandha bhi chodke sunenge….. Lekin bhajipao ka nhi…….

Share