Porn Tweets

@RushiUvach @vedvyas92 @jdmulniwasi @KumarSa2727 @mars6432 @GemsOfBuddhism @manoj361751525 @SonuBharagav @BonnitoC @ashutos67687783 @brahmnad @KhariaSaroj @kabhrata1 @PanditANANT8 हम तुम्हारे ही बात को नही मानते क्योंकि तुम मूर्खाधिराज हो … जाके किसी neo dindu को ज्ञान दो। Jaake avtar ji ko maante ho kya .. ya kisi aise hi svagjhoshit buddhijivi ko ..😂 Kal ko bologe ham ved ko nhi maante aur hinduism par debate ..bhag yahan se ..

@RushiUvach @vedvyas92 @jdmulniwasi @KumarSa2727 @mars6432 @GemsOfBuddhism @manoj361751525 @SonuBharagav @BonnitoC @ashutos67687783 @brahmnad @KhariaSaroj @kabhrata1 @PanditANANT8 हम तुम्हारे ही बात को नही मानते क्योंकि तुम मूर्खाधिराज हो … जाके किसी neo dindu को ज्ञान दो।
Jaake avtar ji ko maante ho kya .. ya kisi aise hi svagjhoshit buddhijivi ko ..😂
Kal ko bologe ham ved ko nhi maante aur hinduism par debate ..bhag yahan se ..

Share