Porn Tweets

Sanatan dharm vyaktivaad ke khilaf hai…. Yha to krishna aur ram ka bhi vyaktivaad nhi…. Lekin dindu log manushyo ko leke vyaktivaad me andhe hote hain…. Vyaktivaad west aur desert wale cults ki den hai communism ki den hai….. Sanatan ke viprit hai πŸ™

Sanatan dharm vyaktivaad ke khilaf hai…. Yha to krishna aur ram ka bhi vyaktivaad nhi….
Lekin dindu log manushyo ko leke vyaktivaad me andhe hote hain….
Vyaktivaad west aur desert wale cults ki den hai communism ki den hai…..
Sanatan ke viprit hai
πŸ™

Share