@Shathrunjaya @PolitiCrooks No permission needed to raise prices , taxes , to do monkey baat , Pariksha pe charcha etc

@Shathrunjaya @PolitiCrooks No permission needed to raise prices , taxes , to do monkey baat , Pariksha pe charcha etc

Share