Porn Tweets

@torduh @AvatarS37610282 @kamalsinghbrar @iepunjab @IndianExpress 35000 Hindhu ? bhai kya ek hi propaganda Sanghi aaj kal chalaa rahe hlPunjab se outsiders aaker btaa rahe hai ki 35k hindu ko sikhon ne maara? 35k hindu marre toh kitne case registered hue ?kya dindu namard the ki family member ki death ki complaints tak nahi ki ?

@torduh @AvatarS37610282 @kamalsinghbrar @iepunjab @IndianExpress 35000 Hindhu ?
bhai kya ek hi propaganda Sanghi aaj kal chalaa rahe hlPunjab se outsiders aaker btaa rahe hai ki 35k hindu ko sikhon ne maara?
35k hindu marre toh kitne case registered hue ?kya dindu namard the ki family member ki death ki complaints tak nahi ki ?

Share