Porn Tweets

@VStransky @michalnavratil9 @PetjaNovak no já jel v pátek ráno po rohanskym nábřeží DC (špič do práce) a krom rozjezdů jsem jel stejně rychle jak provoz. asi na dvě sekundy rychlost povozu (za celou dobu) přelezla 41 km/h. průměr když to mezi světlama jelo, byl ca 38,2 km/h. ve výsledku jsme my na kolech byli rychlejší

@VStransky @michalnavratil9 @PetjaNovak no já jel v pátek ráno po rohanskym nábřeží DC (špič do práce) a krom rozjezdů jsem jel stejně rychle jak provoz. asi na dvě sekundy rychlost povozu (za celou dobu) přelezla 41 km/h. průměr když to mezi světlama jelo, byl ca 38,2 km/h. ve výsledku jsme my na kolech byli rychlejší

Share